Frågor och svar om byte av trygghetslarm

Under september kommer alla trygghetslarm i Kungsbacka kommun att bytas ut mot en ny version med modernare teknik. Du som berörs av utbytet har fått information om det via brev.

Under vilken period sker utbytet?

Bytet sker mellan 1–15 september. Varje dag i veckan, även lördagar och söndagar.

När får jag veta när ni byter mitt larm?

Vi började skicka ut brev med tider för utbytet den 21 augusti. Du kommer få ditt brev senast några dagar innan vi kommer till dig. I brevet står det vilken dag vi kommer till dig, och om vi kommer på förmiddagen eller eftermiddagen.

I vilka områden börjar ni?

Installatörerna arbetar i ett område i taget, och börjar i Kungsbackas ytterområden och avslutar i centrum.

Behöver jag vara hemma vid bytet?

Ja. För att larminstallatörerna ska kunna komma in behöver någon vara hemma. De kan inte komma in på egen hand. Installatörerna knackar på och visar sina identitetsbrickor.

Kan jag byta dag eller tid?

Nej, möjligheterna till att byta dag är begränsad.

Kostar de nya larmen något?

Nej. Att ha tjänsten trygghetslarm kostar lika mycket som tidigare. Den nya utrustningen kostar inget.

Kan installatörerna ta bort larmet helt och hållet i stället för att byta ut det till ett nytt?

Nej. Installatörerna byter endast ut larmen mot nya. Om du vill ta bort larmet helt, behöver du först kontakta din biståndshandläggare för att avsluta tjänsten trygghetslarm.

Måste jag ha kvar mitt gamla hemtelefonnummer för att kunna ha ett trygghetslarm?

Nej. Trygghetslarmets teknik har inget att göra med varken din fasta telefon eller din mobiltelefon. Trygghetslarmet har en egen uppkoppling som är oberoende av dina abonnemang för telefon eller internet.

Jag hittar inte min larmknapp, kan mitt larm ändå bytas?

Nej, utrustningen måste vara komplett för att bytas ut. Hittar du inte din larmknapp kontakta Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Min man och jag har varsitt larm, blir det två enheter då?

Är ni flera personer i samma hushåll som har trygghetslarm får ni en gemensam larmenhet och varsin larmknapp. De båda knapparna är kopplade till samma larmenhet.

Jag kan inte öppna dörren själv, måste någon vara hos mig för att öppna?

Vi stämmer av med hemtjänsten om vilka som inte klarar att öppna dörren själv. Vid behov kommer en omsorgspersonal att följa med och öppna dörren med sin hemtjänstnyckel.

Jag hör dåligt, tänk om jag missar att ni knackar?

Installatörerna är vana att byta larm hos äldre. Om du för säkerhets skull vill bli kontaktad innan de kommer kan du höra av er till Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt för hjälp.

Kommer det nya larmet sitta på väggen som det gamla gör?

Nej. Den nya enheten är mindre och behöver stå på en bänk eller golv. Den kan inte monteras på en vägg.

Behöver larmet extra antenner?

Den nya enheten har mycket bättre täckning och ska fungera utan extra antenner. Installatörerna kommer att provlarma och se till så att allt fungerar. Bor man väldigt besvärligt till kan en mindre antenn behöva användas. Men om du inte har haft extra antenn innan, kommer det inte behövas nu.

Varför byts trygghetslarmen ut?

Under 2024 kommer telenätet övergå från 2G till 4G. För att trygghetslarmen ska fungera med den nya tekniken behöver larmen bytas ut innan dess.

Jag är orolig för att öppna för okända personer?

I brevet där du informerades kring tid för utbyte, finns namnuppgifter och bild på de tekniker som byter ut larmen. Be installatören uppge sitt namn, samt att hen visar sitt certifikat/legitimation innan du släpper in dem.