Två äldre personer som håller varandra i handen.

Sammanboende och makar som bor tillsammans har möjlighet att fortsätta bo tillsammans även om den ena har behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Det kallas parbogaranti.

Du som bor eller ska flytta till ett vård- och omsorgsboende har rätt att ansöka om att fortsätta få bo tillsammans med din maka, make eller sambo om ni båda två vill och om ni har bott tillsammans tidigare under en längre period utan uppehåll.

Ansökan om att bo tillsammans gör ni hos en biståndshandläggare som sedan utreder behovet.

Beslutet om parboende på ett vård- och omsorgsboende är ett biståndsbeslut och kan överklagas vid avslag. Skälen för avslag kan vara att ni som söker inte har bott tillsammans tillräckligt länge eller att ni inte är överens om att vilja bo tillsammans på ett vård- och omsorgsboende.

Om du vill veta mer om parboende och hur ni ansöker kontaktar du din biståndshandläggare.