Tillfällig vistelse i kommunen

En man sitter och pratar med en man som arbetar inom hemtjänsten

Du kan få hemtjänst eller hemsjukvård om du är på tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun. Det är din hemkommun som utreder och gör en beställning till Kungsbacka kommun minst fyra veckor innan din vistelse påbörjas.

Din hemkommun har det samlade ansvaret för att du får den vård och omsorg du behöver när du vistas i Kungsbacka kommun. Det är bra att känna till att insatserna för att tillgodose ditt behov av vård och omsorg kan skilja sig åt mellan kommuner.

Din vård- och omsorgskontakt i hemkommunen är din kontaktperson även under tiden du vistas i en annan kommun. Om du har frågor kring din hemtjänst eller hemsjukvård under tiden du vistas i Kungsbacka kommun tar du därför kontakt med din vård- och omsorgskontakt i hemkommunen.

Välj utförare av hemtjänst

Kungsbacka kommun erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att den som har hemtjänst själv får välja utförare. Inför vistelsen i Kungsbacka kommun behöver du därför välja utförare. Du gör valet av utförare innan din hemkommun skickar en begäran om hemtjänst för din tillfälliga vistelse till Kungsbacka kommun.

Val av utförare

Du kan när som helst välja en annan utförare av hemtjänst. Ta kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun om du vill byta utförare. Bytet av utförare tar cirka 14 dagar.

Om du behöver hjälp av hemtjänsten på natten

De privata företagen som utför hemtjänst arbetar endast mellan klockan 7-22. Det innebär att om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig, även om du valt en privat hemtjänstutförare.

Hemsjukvård

Under din vistelse i Kungsbacka kommun kan du få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut genom hemsjukvården. Hemsjukvården i din hemkommun ansvarar för att beställa den hemsjukvård du behöver. Ta därför kontakt med hemsjukvården i din hemkommun i god tid innan din planerade vistelse i Kungsbacka kommun.

Ta med läkemedel och hjälpmedel

Du stämmer av med hemsjukvården i din hemkommun om vad du ska ta med dig hemifrån till din vistelse i Kungsbacka kommun. Det kan till exempel handla om rullator, inkontinenshjälpmedel och läkemedel.

Låna hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel som du inte kan ta med dig, finns det möjlighet till korttidslån av vissa hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum i Halland. Rådgör med arbets- eller fysioterapeut i din hemkommun om hur ni bäst löser dina behov av hjälpmedel under vistelsen i Kungsbacka. Frågor och beställningar riktas direkt till Hjälpmedelcentrum i Halland.

Hjälpmedelcentrum i Halland Länk till annan webbplats.

Din hemkommun beställer

Det är hemkommunen som beställer behov av hemtjänst och hemsjukvård via våra e-tjänster.