Ett stetoskop mot ett barns hjärta.

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till en vårdcentral själv.

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period kan du få du hemsjukvård i kommunal regi. Det innebär att det är kommunens personal som ger dig din sjukvård. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Region Halland Länk till annan webbplats. ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården som bland kommer på hembesök till dig.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Då görs så kallade enstaka hembesök. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner eller medicineringar. Om du behöver enstaka hembesök av hemsjukvården kontaktar du din vårdcentral.

Vem får hemsjukvård?

Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen hålls antingen av personal på sjukhuset eller vårdcentralen.

Om du upplever att du har behov av hemsjukvård ska du kontakta din vårdcentral. Vårdcentralen tar sedan kontakt med kommunen.

Du betalar en patientavgift för sjukvård i ditt hem

Du betalar en månadsavgift så länge du är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst.

Läs om patientavgiften för hemsjukvård

Vårdplanering

Vårdplanering kan göras med dig som patient på sjukhuset eller i hemmet. Du kan delta själv eller tillsammans med en anhörig. Vårdplaneringen är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad och vilken hjälp du kommer att få när du har hemsjukvård.

Vårdplanering på sjukhus

Det är sjukhuset som sammankallar till en vårdplanering och bjuder in dig och din anhörige. Vid vårdplaneringen deltar både personal från sjukhuset och kommunen. Vårdplaneringen görs på sjukhuset, per telefon eller via ett digitalt möte.

Vårdplanering i hemmet

Om du bor hemma är det vårdcentralen som kallar dig och din anhörige till ett möte om vårdplanering. Vid vårdplaneringen deltar både personal från vårdcentralen och kommunen.

Kontakta vårdplaneringsteamet

Vill du ha kontakt med vårdplaneringsteamet? Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt och be att få tala med vårdplaneringsteamet.

När du blir inskriven i kommunens hemsjukvård efter genomförd vårdplanering kommer en sjuksköterska att ta kontakt med dig och tillsammans bestämmer ni vad just du kan få hjälp med.

Om ditt tillstånd förändras

Om ditt tillstånd försämras vänder du dig i första hand till sjuksköterskorna inom hemsjukvården. Sköterskorna arbetar dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan få hjälp även om patientansvarig sköterska inte är i tjänst.

Akut hjälp

Vid akuta situationer där det finns fara för liv ska du alltid ringa 112. Be en närstående kontakta hemsjukvårdens sköterskor om du behöva uppsöka sjukhus så de är informerade.

Kontakta patientansvarig sjuksköterska

  • Vardagar klockan 7–16 ringer du direkt till patientansvarig sjuksköterska (PAS) eller via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.
  • Övrig tid ringer du 0300-83 52 43.

Sjuksköterskorna arbetar dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan få hjälp även om patientansvarig sköterska inte är i tjänst.