Ett stetoskop mot ett barns hjärta.

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentral.

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Men om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period kan du få du hemsjukvård i kommunal regi. Det innebär att det är kommunens personal som ger dig din sjukvård. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Region Halland Länk till annan webbplats. ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården som bland kommer på hembesök till dig.

Enstaka hembesök

Du som inte har hemsjukvård men som av medicinska skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få tillfällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver hjälp med injektioner, medicinering eller rehabilitering. Vårdcentralen tar kontakt med hemsjukvården för att ordna med det praktiska inför enstaka hembesök.

Vårdplanering

Vårdplanering är ett sätt för dig att vara delaktig i din vård och för att du ska känna dig trygg med att veta vem som ansvarar för vad.

Vårdcentralen eller sjukhuset sammankallar till vårdplanering. Vid vårdplaneringen deltar personal från vårdcentralen eller sjukhuset, personal från kommunen och du själv. En närstående får gärna vara med vid vårdplaneringen om du önskar.

Vill du ha kontakt med vårdplaneringsteamet? Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt och be att få tala med vårdplaneringsteamet.

När du blir inskriven i kommunens hemsjukvård efter genomförd vårdplanering kommer en sjuksköterska att ta kontakt med dig och tillsammans bestämmer ni vad just du kan få hjälp med.

Om ditt tillstånd förändras

Om ditt tillstånd försämras vänder du dig i första hand till sjuksköterskorna inom hemsjukvården. Sköterskorna arbetar dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan få hjälp även om patientansvarig sköterska inte är i tjänst.

Akut hjälp

Vid akuta situationer där det finns fara för liv ska du alltid ringa 112. Be en närstående kontakta hemsjukvårdens sköterskor om du behöver uppsöka sjukhus så de är informerade.

Kontakta patientansvarig sjuksköterska

  • Vardagar klockan 7–16 ringer du direkt till patientansvarig sjuksköterska (PAS) eller via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.
  • Övrig tid ringer du 0300-83 52 43.

Sjuksköterskorna arbetar dygnet runt, vilket innebär att du alltid kan få hjälp även om patientansvarig sköterska inte är i tjänst.