Rehabilitering

En kvinna får hjälp med rehabilitering och går i en trappa.

Du kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentral.

Har du svårigheter att ta dig till din vårdcentral kan du bli inskriven i hemsjukvården. Då kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem istället.

Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner och förmågor efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd. Habilitering innebär att du tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Så här går det till

När du är inskriven i hemsjukvården gör vi en individuell bedömning av ditt behov av rehabilitering. Vi utformar en plan tillsammans med dig för att arbeta mot dina mål. Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Det här kan du få hjälp med:

  • Träningsprogram och planering
  • Vår personal tränar tillsammans med dig efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Anpassning av hemmiljön, vid behov.

Rehabilitering i hemsjukvården

I hemsjukvården arbetar legitimerad personal som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Tillsammans arbetar vi för att du ska få tillbaka, bibehålla eller förbättra dina funktioner. Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt. Vi handleder även anhöriga och omsorgspersonal när det behövs.

Arbetsterapeuten utreder vilka insatser du behöver för att du ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt och delta i de aktiviteter och sociala sammanhang som är viktiga för dig. Det kan handla om att stötta upp kommunikation, kognition och minne genom olika insatser. Eller att förbättra rörelseförmåga med hjälp av hjälpmedel. Arbetsterapeuten kan också skriva ett intyg som du behöver för att ansöka om bostadsanpassning.

Fysioterapeuten arbetar med smärta, balans, gång och rörelseförmåga, andningsfunktion och fysisk aktivitet vid sjukdom. Fysioterapeuten kan bland annat hjälpa dig att återfå funktion genom att träna med dig efter en skada eller prova ut hjälpmedel.