Rehabilitering

En kvinna får hjälp med rehabilitering och går i en trappa.

Du kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem om du har svårigheter att ta dig till en vårdcentral.

Har du svårigheter att ta dig till din vårdcentral kan du bli inskriven i hemsjukvården. Då kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem istället. Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner och förmågor efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd. Habilitering innebär att du tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Så här går det till

När du är inskriven i hemsjukvården gör vi en individuell bedömning av ditt behov av rehabilitering. Vi utformar en plan tillsammans med dig för att arbeta mot dina mål. Vi erbjuder lika god rehabilitering oavsett om du bor hemma, på ett vård- och omsorgsboende eller på ett korttidsboende.

Det här kan du få hjälp med:

  • Träningsprogram och planering
  • Vår personal tränar tillsammans med dig efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd
  • Utprovning av hjälpmedel
  • Anpassning av hemmiljön, vid behov.

Vi som arbetar på Rehabenheten

På rehabenheten arbetar legitimerad personal som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Tillsammans arbetar vi för att du ska få tillbaka, bibehålla eller förbättra dina funktioner. Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt. Vi handleder även anhöriga och omsorgspersonal när det behövs.

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att du ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten kan också skriva ett intyg som du behöver för att ansöka om bostadsanpassning.

Fysioterapeuten arbetar med rörelseförmåga och fysisk aktivitet. Fysioterapeuten kan bland annat göra träningsprogram eller prova ut hjälpmedel.