Hedersrelaterat våld och förtryck

Är du eller någon i din närhet utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? Då kan du få hjälp.

  • Känns det som att du har mindre frihet än andra?
  • Känner du dig pressad att göra saker du inte vill?
  • Känner du dig kontrollerad av din familj/släkt?
  • Känner du en oro för att bli bortgift?

Kontakta Mottagningsenheten Barn och unga (upp till 18 år) eller Vuxenenhetens mottagning för att få hjälp.

Regionalt stödcentrum heder

Du kan också kontakta Regionalt stödcentrum heder Länk till annan webbplats.. De vänder sig både till dig som blir utsatt för hedersrelaterat våld och du som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller lever med hedersnormer. Du som är utsatt kan vara anonym och de som arbetar på Regionalt stödcentrum heder har tystnadsplikt. Det kostar ingenting att besöka. Du kan också boka tolk vid behov.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott som ofta finns i en nära relation där du som blir utsatt är beroende av och känslomässigt bunden till den eller dem som utövar våldet. Skillnaden mellan våld i en nära relation och hedersrelaterat våld är att det hedersrelaterade våldet har en kollektiv aspekt eftersom våldet utövas och sanktioneras av familjen och/eller släkten. Våldet kan se ut på olika sätt men ofta handlar det om dig som är:

  • begränsad i din vardag
  • utsätts för olika former av våld
  • riskerar att giftas bort eller könsstympas.

Det centrala är kravet på oskuld och kyskhet, och kontrollen av sexualitet. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan också drabba pojkar och män. Läs mer om hedersrelaterat våld genom länkarna.