Tillstånd för att servera alkohol

Person som jobbar i bar

Du behöver ansöka om serveringstillstånd om du vill ta betalt och servera starköl, vin, sprit eller andra starka alkoholhaltiga drycker.

Du kan ansöka om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap. För dig som redan har serveringstillstånd finns det möjlighet att ansöka om utökat tillstånd, tillexempel i form av utökad serveringsyta. Du kan även anmäla förändringar och nya serveringsansvariga.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

För att få serveringstillstånd krävs att du som är ägare eller företrädare för bolaget bedöms ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att du sköter din ekonomi och att du inte har begått brott. Du behöver även ha kunskaper om alkohollagen. För att styrka kunskaperna behöver du bifoga ett intyg på godkänt kunskapsprov om alkohollagen till din ansökan. Saknar du ett intyg kan du boka tid för att göra provet hos alkoholhandläggare.

Din handläggare kontaktar dig när du har lämnat in din ansökan, men du kan även själv kontakta din handläggare, genom att mejla din förfrågan till serveringstillstand@kungsbacka.se. Provet kostar 1 515 kronor och du får tre försök på dig att få godkänt.

Utöver provet behöver du bifoga handlingar som framgår i e-tjänsten och i de olika anvisningarna till ansökan om serveringstillstånd. Där står även mer om vilka krav som ställs på lokalen som du vill ha alkoholservering i. I stora drag krävs att lokalen är brandsäker, att det finns ett tillräckligt antal sittplatser, att serveringsytan är avgränsad och går att överblicka.

För att kunna bedöma att alla krav är uppfyllda skickar vi remiss till Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Pdf, 112.8 kB.

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap. Pdf, 147.8 kB.

Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Pdf, 112.2 kB.

Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap. Pdf, 107.5 kB.

Har du ett livsmedelstillstånd?

Om du ska starta en ny verksamhet där du behöver serveringstillstånd behöver du först registrera din livsmedelsanläggning hos oss

Avgifter

Kungsbacka kommun tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om tillstånd, en årlig fast tillsynsavgift och en rörlig avgift som baseras på hur mycket alkohol du säljer. Hur mycket alkohol du säljer redovisar du i en restaurangrapport en gång om året.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Vår handläggningstid är lite olika beroende på vad du ansöker om, men den är max åtta veckor från att vi har fått in en komplett ansökan om serveringstillstånd. Vi strävar efter att handlägga ditt ärende så snabbt som möjligt, men under sommaren kan det ta längre tid.  Hör med din handläggare hur det ligger till när du ansöker.

Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från att vi har fått in en komplett ansökan.

Det är nämnden för Miljö & Hälsoskydd som ger tillstånd och fattar beslut om serveringstillstånd.

Tillsyn och kontroll

När vi gör tillsyn på din restaurang eller i din butik kontrollerar vi att du följer lagen. Vi ger också information och råd till dig som söker serveringstillstånd. Du får gärna boka ett personligt besök med oss för att få hjälp med ditt tillstånd.

Restaurangrapport

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen.

Lämna in restaurangrapport (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Ansvarsfull alkoholservering

Vi samverkar med Polisen och krogbranschen inom ansvarsfull alkoholservering för att skapa en säkrare, tryggare och trevligare restaurangmiljö. En del i samverkan är att vi arrangerar utbildning för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter.

Läs mer om ansvarsfull alkoholservering (Länsstyrelsen). Länk till annan webbplats.