Sälja receptfria läkemedel

Det är höga krav på dig som säljer receptfria läkemedel. Du som företagare är ansvarig för att din verksamhet följer reglerna och att din personal känner till dem.

Du som vill sälja receptfria läkemedel i din butik måste först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Du behöver också avanmäla om du slutar sälja läkemedel. Läkemedelsverket vidarebefordrar sedan informationen till oss på kommunen. 

Att sälja receptfria läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Egenkontrollprogram för försäljning

Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett program för egenkontroll som innehåller skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel.

Mall för egenkontroll - Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontroll av försäljningen

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd kontrollerar att butikerna följer reglerna genom kontrollbesök. Om kommunen upptäcker några brister rapporterar vi dem till Läkemedelsverket.

Avgift för kontroll

Du får betala en avgift för kontrollbesök när Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn.

Information om vilka avgifter som gäller.