Avfall och sanering

Du som driver företag är skyldig att se till att allt avfall från verksamheten hanteras på ett sätt som inte innebär några risker för människors hälsa eller för miljön.