Offentlig plats och lokaler

För att få använda en offentlig plats måste du söka tillstånd. Det gäller oavsett om du villa ställa upp ett marknadsstånd, en uteservering eller en snabbmatsbil.

Alla ingångar