Offentlig plats och lokaler

För att få använda en offentlig plats måste du söka tillstånd. Det gäller oavsett om du villa ställa upp ett marknadsstånd, en uteservering eller en snabbmatsbil.