Cisterner för brandfarliga vätskor

Om du ska du installera en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel kan du behöva informera Miljö & Hälsoskydd eller söka tillstånd. Storleken på cisternen och om den finns inom ett vattenskyddsområde avgör vad du behöver göra.

Du behöver informera kommunen om:

  • Cisternen rymmer mer än 1 000 liter och ska stå utanför ett vattenskyddsområde.

Du behöver informera och söka tillstånd för cistern inom vattenskyddsområde om:

  • Cisternen rymmer mer än 250 liter, och ska stå inom vattenskyddsområdet Lygnern-Fjärås Bräcka.
  • Cisternen rymmer mer än 100 liter, och ska stå inom vattenskyddsområden Gällinge och Öjersbo.

Informera om cistern eller sök tillstånd i vår e-tjänst.

Ta reda på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde:
Informationskarta Halland (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Senast fyra veckor innan du installerar cisternen ska du informera oss. Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller. Du är ansvarig för att hantera och förvara vätskan så att den inte läcker ut och för att kontrollera cisternen regelbundet

Ta cisternen ur bruk

När du slutar använda din cistern ska du anmäla det i vår e-tjänst.

Om cisternen ska stå kvar behöver du på något sätt göra det omöjligt att återfylla den med brandfarliga vätskor eller spillolja.

Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall.

Hantera farligt avfall på företag

Vilket ansvar har jag som äger eller hyr en cistern?

En läckande cistern kan orsaka skador i mark och vatten och därför finns det bestämmelser som ska förebygga detta. Bestämmelserna ser lite olika ut beroende på cisternens storlek och om den ska stå inom eller utanför vattenskyddsområde.

Tekniska krav och regler för dig som äger en cistern Länk till annan webbplats.

Besiktiga din cistern regelbundet

En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år. I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat företag. En lista över godkända företag hittar du hos Swedac Länk till annan webbplats.. Du ska sedan ha kontrollrapporten tillgänglig i det fall kommunen önskar läsa den.

Om det läcker

Vid läckage är du som ägare ansvarig för att anmäla läckan till kommunen så snart du upptäcker den. Är det en stor läcka med olja eller diesel som riskerar att sprida sig måste du också kontakta Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Vägledning om brandfarliga vätskor och spilloljor Länk till annan webbplats.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Till exempel ska oljecisterner som installeras vallas in om de inte finns i ett bostadshus. Rörledningarna ska vara dubbelmantlade och får inte dras i eller under golv. Cisterner som fanns före vattenskyddsområdet bildades måste inte vallas in. Däremot ska de kontrolleras oftare.

Inom vattenskyddsområden ska det sitta en skylt på det påfyllningsrör som är kopplat till cisternen. Skylten ska vara märkt med texten "vattenskyddsområde". Skylten ska även ha den här informationen:

  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • volym
  • högsta fyllningsflöde
  • innehåll

I Kungsbacka finns fyra vattenskyddsområden: Lygnern-Fjärås bräcka, Gällinge, Öjersbo och Sönnerbergen. Har du en cistern inom ett vattenskyddsområde ska du skaffa dig kunskap om de särskilda föreskrifter som gäller för just det vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområden

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för att när du informerar om en cistern eller söker tillstånd.

Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken