Leverantör, upphandling och inköp

Kungsbacka kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år, av 3 000 olika leverantörer. Vi ska göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt – så vi får mer för varje krona.