Två kvinnor och en man går utanför parkeringshuset, Valands prommenad 3

Du som driver företag kan vara med och lämna anbud och bli leverantör till Kungsbacka kommun. Välkommen att göra affärer med oss!

Vi har som ambition att så många som möjligt ska kunna vara med och lämna anbud i de upphandlingar som vi annonserar. Du bevakar själv vilka upphandlingar som vi har på gång genom att registrera ett konto i Tendsign.

Intresseanmälan för direktupphandling

Du kan marknadsföra ditt företag genom att registrera din verksamhet i Kungsbacka kommuns företagsregister för direktupphandling. Detta underlättar för oss att hitta små och medelstora företag i regionen. Du hittar e-tjänsten längst ner här på sidan.

Här lämnar du anbud

Du lämnar anbud genom att logga in eller registrera ett konto i TendSign Länk till annan webbplats.. Registreringen är kostnadsfri. När du har loggat in anges det tydligt vilka krav som ska uppfyllas för att delta i upphandlingen. All kommunikation kring upphandlingen sker via Frågor och svar i systemet.

Du hittar information om hur du skapar konto och annan information för anbuden hos Mercell TendSign Sverige Kundservice. Vägledningar och guider för leverantör (Jira Service Management) Länk till annan webbplats.

Våra pågående upphandlingar visas under Kungsbacka kommuns upphandlingar (opic.com) Länk till annan webbplats.

För att få vägledning i hur du skriver anbud, läs Upphandlingsmyndighetens råd.
Länk till annan webbplats.

Tips till dig som lämnar anbud

Att lämna anbud är enklare än vad man kan tro. Nedan ger vi dig tips på vad du kan tänka extra på.

  • Börja i tid. Vi behöver ofta säkerställa våra affärer genom krav på certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att du läser igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.
  • Krav och villkor. Det är viktigt att du kan leva upp till angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren. Om du anser att kraven är otydliga eller motsägelsefulla så kan du hjälpa till att göra affären bättre genom att ställa en fråga till oss.
  • Ställ frågor och begär förtydliganden. Det är viktigt att du läser igenom och förstår samtliga krav och förutsättningar i hela upphandlingsdokumentet. I de fall något är oklart eller otydligt ställer du dina frågor direkt till oss i upphandlingsverktyget TendSign Länk till annan webbplats. via funktionen Frågor och svar.
  • Komplett anbud. Kravet på likabehandling i lagen begränsar våra möjligheter att begära in förtydliganden och kompletteringar efter anbudstidens utgång. Det är därför viktigt att all information och all efterfrågad dokumentation finns i ert anbud när ni lämnar in det.

Regler för upphandling

För att säkerställa att all offentlig upphandling görs på ett affärsmässigt och likabehandlande sätt så infördes lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lag är i grunden en konkurrenslag och en antikorruptionslag som infördes i samband med att vi gick med i EU 1994. Lagen förändras löpande men det finns grundprinciper som alltid ska följas av den upphandlande myndigheten, dessa är icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens.

Lagen ger oss förutsättningar för hur vi som myndighet ska hantera affärsrelationer. I Kungsbacka kommuns riktlinjer för inköp beskriver vi hur detta görs i vår kommun. Våra målsättningar inom miljö, hållbarhet eller exempelvis tillgänglighet tas om hand i samband med att vi upprättar våra upphandlingsdokument.

Kom i kontakt med en upphandlare

Har du frågor om upphandling? Då kan du som leverantör boka tid med en av våra upphandlare. På mötet kan du få en introduktion till möjligheterna att vara med i kommunens upphandlingar och ställa dina frågor. Använd e-tjänsten för att komma i kontakt.

Så här levereras dina varor

I kommunen samordnar vi våra leveranser. En distributionscentral samlastar och levererar ut våra varor till de olika verksamheterna.

Fördelarna med samlastning är många. Transporterna anpassas till kommunens behov och Kungsbacka kommun kan genom detta ställa tuffare krav på bland annat fordon, fossilfritt bränsle och körsätt. Trafiksäkerheten ökar runt förskolor och skolor genom färre transporter.

Genom samordnad varudistribution kan alla leverantörer delta i kommunens upphandlingar utan att ha en egen transportlösning. Kommunen fixar transporten och leverantören märker upp sina kollin och leveransaviserar sina sändningar på rätt sätt.

Samordningen infördes 2016 och transporterna sker helt fossilfritt med biogas.

Dokument