städmaskin

Här bjuder vi in dig som företagare till aktuella leverantörsdialoger för att ha bra underlag för våra framtida upphandlingar.

Vi skapar regelbundet avtal med leverantörer för olika varor och tjänster som ska vara till nytta för kommunens verksamheter. Inför vissa upphandlingar vill vi som kommun få mer kunskap om området för att göra bra upphandlingar med framtida leverantörer till oss – då bjuder vi in till leverantörsdialoger.

Aktuella leverantörsdialoger

Just nu finns inga aktuella leverantörsdialoger publicerade.