två personer pratar med en tredje över ett bord

Här bjuder vi in dig som företagare till aktuella leverantörsdialoger för att ha bra underlag för våra framtida upphandlingar.

Vi skapar regelbundet avtal med leverantörer för olika varor och tjänster som ska vara till nytta för kommunens verksamheter. Inför vissa upphandlingar vill vi som kommun få mer kunskap om området för att göra bra upphandlingar med framtida leverantörer till oss – då bjuder vi in till leverantörsdialoger.

Aktuella leverantörsdialoger

Vi söker ny logistikpartner!

Nu vill vi träffa transportföretag som kan vara intresserade av att driva kommunens samordnade varudistribution i framtiden. Vi vill prata med dig som är i branschen om hur vi kan upphandla logistiktjänster på bästa sätt.

Har ditt företag bra tankar och idéer om hur vi kan optimera och utveckla kommunens samordnade transporter och terminalhantering? Vad tycker du vi ska tänka på som kund och beställare? Vad är viktigt för dig som potentiell leverantör till kommunen? Hjälp oss att bli en bra framtida partner.

Fram till 31 maj 2024 har vi avtal med Postnord som driver vår samordnade varudistribution.

Anmäl dig till leverantörsdialogen

Om du är transportör eller jobbar på ett transportföretag och vill vara med i dialogen, anmäl dig till:

Joakim Carlsson, logistiker Kungsbacka kommun
joakim.carlsson2@kungsbacka.se
0300-83 50 15

Vi kontaktar dig och bokar in en tid för dialogen.

Så fungerar Kungsbacka kommuns samordnade varudistribution

Sedan 2016 arbetar vi med samordnad varudistribution där vi samordnar våra leveranser. Vi har en distributionscentral dit allt gods ska levereras. Godset samlastas på centralen för vidare distribution till verksamheterna i kommunen. Detta innebär fasta körturer med fasta leveransdagar för kommunens beställare. Kommunen har därmed en (1) leveransadress för leverantörer.

På distributionscentralen hanterar transportören de flesta varor som till exempel livsmedel, städmaterial, böcker och leksaker. I huvudsak arbetar de efter den så kallade crossdocking-principen, men arbetar även till viss del värdeskapande i form av olika plock- och packuppdrag.

Transporterna sker i dagsläget helt fossilfritt med biogas med hjälp av tre stycken 18-tons gasdrivna kyl- och frysbilar.