Upphandlingar och avtal

Det pågår löpande upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsplanen visar förvaltningarnas inköpsbehov och vad kommunen har för avsikt att annonsera under året.

Vad upphandlar kommunen?

Kommunen levererar välfärdstjänster till våra invånare. Därför handlar vi upp allt ifrån badhus, bananer, belysning och bredband.

Kommunen konkurrensutsätter också delar av sina verksamheter för drift hos privata aktörer, exempelvis drift av ett vård- och omsorgsboende eller en kiosk.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen visar de upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader som kommunen planerar att genomföra under kommande år. Vi vill göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt så att vi får ut mera välfärd för varje skattekrona. Vi behöver skickliga och drivna leverantörer som vill göra den goda offentliga affären möjlig tillsammans med oss. I vår Upphandlingsplan får du som leverantör kännedom om kommande affärer som du kan planera inför och delta i tillsammans med oss.

Kungsbacka upphandlingsplan Pdf, 376.3 kB.

Annonserade upphandlingar

Här kan du se en lista över pågående och annonserade upphandlingar. Länk till annan webbplats.

Kommunens avtal och avtalsformer

I Avtalsdatabasen (Mercell Commerce) Länk till annan webbplats. hittar du våra upphandlade och pågående avtal.

Nedan beskriver vi kortfattat om några olika begrepp som kan vara bra att känna till.

Ramavtal

Kungsbacka kommun upphandlar varor och tjänster till ett värde av tre miljarder kronor per år. Av dessa omsätts ungefär hälften genom ramavtal. Ramavtal innebär att vi köper varor och tjänster för en avtalad tidsbestämd period.

Om ni blir en av våra ramavtalsleverantörer innebär det att ni arbetar långsiktigt med oss, oftast under två till fyra års period. Alla leverantörer med ramavtal publiceras i kommunens e-handelssystem. Där hanterar vi både beställningar och fakturor elektroniskt samt att avtalstrohet gäller, det vill säga att kommunens beställare ska kontakta aktuell ramavtalsleverantör vid inköp.

Förnyad konkurrensutsättning

Vissa avtal är byggda med möjlighet att använda förnyad konkurrensutsättning, FKU. Det innebär att leverantörer med ramavtal inom en avtalskategori får lämna in ett anbud på ett specifikt arbete. Det alternativa beställningsflödet hanteras också i vårt e-handelssystem i en enkel process genom e-postförfrågan.

Förnyad konkurrensutsättning – handledning för leverantörer Pdf, 402 kB.

Objektsupphandlingar och andra typer av kontrakt

Kommunen genomför även köp som inte löper över tid utan där det finns en leverans med kanske fortlöpande nyttjanderättsavtal, eller rena objektsupphandlingar. Det kan vara allt ifrån applikationer, projektstöd till konstutsmyckningar, konstgräsplaner och traktorer. Det är en stor variation på vilka varor och tjänster en kommun behöver.

Verksamhet som drivs av kommunen kan också utmanas

I Kungsbacka kommun har vi utmaningsrätt vilket innebär att ett företag kan utmana den kommunala verksamheten, om man som företag exempelvis ser att det finns effektivare sätt att utföra verksamhet än det som är idag.

Dock får inte verksamheter som innehåller myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner utmanas. Om en utmaning kommer in beslutar berörd nämnd och i det fall som utmaningen godkänns sker ett upphandlingsförfarande. Den som utmanar får därmed inte automatiskt uppdraget att driva verksamheten.

Det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som har utmaningsrätt.

Vad gäller vid konkurrensprövning? Pdf, 460.8 kB.