Samarbetspartner för bygg- och rivningsavfall

Arbetar ert företag med transport eller avfall? Sedan 1 januari 2023 kan ert företag ingå i vårt auktorisationssystem för upphämtning av bygg- och rivningsavfall.

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av allt bygg- och rivningsavfall, förutom det som produceras i yrkesmässig verksamhet.

För att kunna möta upp de nya reglerna har Kungsbacka kommun infört ett auktorisationssystem. Auktorisationssystem innebär att de entreprenörer som blir auktoriserade får en icke-exklusiv rätt att ingå avtal för att ta hand om fastighetsnära insamling (FNI) av bygg- och rivningsavfall, som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Kungsbacka kommun. Det innebär exempelvis att ta hand om bygg- och rivningsavfall från en privatperson som renoverat hemma.

Är ni intresserade av att ingå i vårt system?

Vill ni ingå i vårt system skickar ni in en ansökan via vår e-tjänst. Läs först igenom vårt auktorisationsavtal för att säkerställa så att ditt företag uppfyller de krav som ställs. Auktorisationsavtalet hittar du här under dokument.

Dokument

Auktorisationsavtal bygg- och rivningsavfall (pdf) Pdf, 256.7 kB.

Bilaga 2 Lokala avfallsföreskrifter (pdf) Pdf, 602.9 kB.

Bilaga 3 Administrativa föreskrifter (pdf) Pdf, 177.3 kB.