Bygg- och rivningsavfall

Golv som bryts upp.

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt. Exempelvis när du renoverar, bygger eller river en fastighet.

Bygg- och rivningsavfall kan exempelvis vara trä, gips, isolering och tegel, det kan även vara uppgrävda jordmassor och värmepannor. Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet med att sortera är att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av material. Oavsett om du är privatperson eller en yrkesmässig verksamhet så ska du sortera ditt bygg- och rivningsavfall rätt.

Så blir du av med ditt bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 januari 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner och föreningar själva renoverar. Vi erbjuder olika alternativ beroende på om du är privatperson, förening eller företagare.

Privatpersoner och föreningar

Om du är privatperson eller en förening som renoverat själv kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt:

 • Du kan lämna ditt avfall på någon av våra tre återvinningscentraler.
 • Du kan anlita ett företag som kommunen tecknat avtal med.

Tänk på att du bara kan ta kontakt med företag som kommunen tecknat avtal med. All kontakt mellan det företag som du valt att anlita sker mellan dig och företaget. Företaget svarar på frågor om exempelvis:

 • vilka tjänster de erbjuder
 • offertförfrågan
 • beställning
 • fakturering

Vi har bland annat tecknat avtal med följande entreprenörer:

VIAVEST

Hemsida: Viavest.se Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 0300-72110
E-post: info@viavest.se

Adress: Hantverksgatan 36, 434 42 Kungsbacka

REMONDIS Sweden AB

Hemsida: Remondis.se Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 031-58 69 00

Adress: Importgatan 47, 422 46 Hisings Backa
Telefonnummer: 031-58 69 00

Ragn-Sells

Vad kostar det att anlita ett företag?

Vad det kostar att få ditt avfall upphämtat kan variera mellan de olika företagen, men det får inte överskrida en maxkostnad som kommunen beslutat om.

Maxkostnad för bygg- och rivningsavfall

Avgift för hämtning i container

Container beställs av auktoriserad entreprenör. Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt hemtagningsavgift ingår i grundavgiften. Behandlingskostnad per ton samt eventuell analyskostnad tillkommer.

Grundavgift för container

Grundavgift för container

Storlek på container

Avgift

Container liten (6–18 kbm)

4 281 kronor

Container stor (19–35 kbm) och schaktflak 9 kbm

5 832 kronor

Tillkommande kostnad för behandling av avfallet

Behandlingskostnad per ton

Typ av behandling

Avgift per ton

Trä

1 120 kronor

Tryckimpregnerat trä/slipers

2 330 kronor

Metall

350 kronor

Mineral, som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik

2 885 kronor

Planglas

2 619 kronor

Gips

2 500 kronor

Plast (inkl. eftersortering)

2 700 kronor

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls)

6 400 kronor

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej)

7 500 kronor

Jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls)

6 400 kronor

Förorenad jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej)

7 500 kronor

Förorenad jord (invasiva växter)

8 200 kronor

Energiåtervinning

2 200 kronor

Avfall innehållande asbest

3 750 kronor

Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall, borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alternativt om dispens kan uppvisas.

2 500 kronor

Övrigt bygg- och rivningsavfall

2 619 kronor

Avgift för hämtning i storsäck

Storsäck hämtas efter beställning hos auktoriserad entreprenör. I grundavgift ingår fastighetsnära hämtning av 1–10 storsäckar (säckstorlek 1 kbm). Styckpris och behandlingskostnad per storsäck samt eventuell analyskostnad och utkörningsavgift tillkommer.

Grundavgift för hämtning med storsäck

Grundavgift för hämtning med storsäck

Typ av avgift

Avgift

Grundavgift

6 850 kronor

Styckpris storsäck (1kbm)

229 kronor

Tillkommande behandlingskostnad

Behandlingskostnad storsäck

Typ av avfall

Avgift

Återbruk

0 kronor

El-avfall

1 500 kronor

Trä

560 kronor

Tryckimpregnerat trä/slipers

1 165 kronor

Metall

175 kronor

Mineral, som består av sten, tegel, betong, klinker och keramik

2 885 kronor

Planglas

1 500 kronor

Gips

1 000 kronor

Plast

1 000 kronor

Kablar (som inte är farligt avfall)

1 000 kronor

Osorterat eller sammansatt bygg- och rivningsavfall, kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls eller om dispens kan visas upp

2 000 kronor

Övrigt bygg- och rivningsavfall

2 000 kronor

Övriga avgifter

Avgift för exempelvis provtagning, extra hyra av container, felsortering, utkörning av storsäck kan tillkomma. Auktoriserad entreprenör meddelar vilka kostnader som kan tillkomma.

Avgift för felsortering

Felsorteringsavgift

Typ av felsortering

Avgift

Container

4 800 kronor

Storsäck

1 500 kronor

Företagare

För företag så gäller det att avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Enligt avfallsförordningen ska avfallet sorteras ut i minst sex fraktioner vid den plats där det har uppstått:

 • Trä
 • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Om du inte kan sortera avfallet så finns möjlighet att ansöka om dispens.

Tänk på att företag inte får lämna bygg- och rivningsavfall som klassas som farligt avfall på kommunens återvinningscentraler, exempelvis tryckimpregnerat trä och material innehållande asbest.

Hur du hanterar farligt avfall på ett företag.

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen, men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens hos kommunen minst sex veckor i förväg.

Kontakta Kungsbacka kundcenter på info@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00 för att lämna in din dispensansökan.

Ansöka om dispens gällande avfallshantering Länk till annan webbplats.

Vad avgör om du får dispens?

För att du ska kunna beviljas dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. Du kan läsa mer om undantagen nedan.

Bygg- och rivningsavfall (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Avfallsförordning (2020:614) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Avgift för tillsyn

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken. För detta tar vi ut en avgift för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Avgiften fattas enligt särskilt beslut.

Bli leverantör

I Kungsbacka har vi valt att införa ett system där vi tillåter kvalificerade entreprenörer att hantera privatpersoners bygg- och rivningsavfall. Det är inte tillåtet att utföra uppdrag åt en privatperson innan du har tecknat ett avtal med kommunen. Är du intresserad av att bli leverantör åt kommunen kan du läsa mer och anmäla dig på sidan om att bli samarbetspartner för bygg- och rivningsavfall.

Samarbetspartner för bygg- och rivningsavfall