Kungsbacka bredbandsnät

Processen för att ansluta sig till Kungsbacka Bredbandsnät ser lite olika ut beroende på om du är boende i enskild villa, om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet, privata fastighetsägare eller ett företag.

Var finns Kungsbacka Bredbandsnät?

Kungsbacka Bredbandsnäts hemsida Länk till annan webbplats. kan du söka på gatuadress eller område för att se hur fiberutbyggnaden ser ut där du bor.

Kommunens bredbandsnät

Kungsbacka Bredbandsnät är ett kommunägt nät av fiberkabel för datakommunikation.

Ett fibernät är en central del av infrastrukturen, precis som vägar och vattenledningar. Syftet med Kungsbacka Bredbandsnät är att skapa bra förutsättningar för ett väl fungerande bredband till hushåll och företag i Kungsbacka kommun, samtidigt som man säkerställer ett väl fungerande förvaltningsnät för kommunens egna verksamheter.

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten även av att hyra ut svartfiber och kapacitet till tjänsteleverantörer och operatörer. Kommunens fiber har under drygt tio år varit en mycket viktig infrastruktur för att bland annat ge förutsättningar för operatörer att bygga ut och ansluta mobilnäten i Kungsbacka. Flertalet stora operatörer hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät för att transportera mobiltrafik och data.

Fibernätet finns idag på alla tätorter i kommunen genom mestadels egen fiber, men även i ett fåtal fall genom hyrd fiber eller radiolänk. Kungsbacka Bredbandsnät finansieras inte via skattemedel, utan precis som sophämtning och Vatten & Avlopp är det avgiftsfinansierat.

Öppet nät

Kungsbacka Bredbandsnät är ett öppet stadsnät. Det innebär att kommunen låter marknadens olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och telefoni i det öppna nätet genom en upphandlad kommunikationsoperatör.

Kungsbacka Bredbandsnät levererar således inga egna tjänster i nätet. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.