Så växer Kungsbacka

Kungsbacka växer och det är vi glada för. Här trivs invånare, företag och besökare. Vi utvecklas och växer hållbart för framtiden och vårt fokus ligger på att stärka staden för en sammanhållen och livfull stad där allt finns nära till hands.

Hela Kungsbacka växer men just nu är det stort fokus på Kungsbacka stad i utvecklingen. Att stärka och utveckla staden är något som gynnar alla i kommunen och inte bara de som bor här. En välplanerad och levande stad med ett brett utbud och trygga miljöer stärker även de omkringliggande orterna och driver oss framåt.

I kommunens översiktsplan pekar vi ut Kungsbacka stad tillsammans med stationsorterna Anneberg och Åsa som prioriterade områden att utveckla. Just nu arbetar vi med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad där vi tittar på hur stadens mark- och vattentillgångar kan användas långsiktigt.

En hållbar stad

Kungsbacka stad behöver växa mer än de övriga orterna i kommunen för att vara den självklara mittpunkten. Staden behöver förtätas på vissa centrala delar för att staden ska vara sammanhållen med stadsdelar som hänger ihop. Det handlar exempelvis om att flytta ut större verksamhetslokaler för att ge plats åt bostäder, service och blandade verksamheter som ger liv åt staden både på dagen och om kvällarna. Kungsbacka ska vara en levande och hållbar stad.

Följ utvecklingen

På vår sida med aktuella projekt har vi samlat alla plan- och byggprojekt i kommunen. Här kan du söka via kartan, via kategorier eller vilket skede projektet befinner sig i.