Mark och exploatering

Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen och för den löpande förvaltningen av den mark vi äger.