Översiktsplanering och detaljplaner

Kommunen ansvarar för att planera den långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Det innebär att vi tar fram långsiktiga planer som visar utveckling och bevarande av infrastruktur, byggnation och grönområden. Planerna påverkar hur och vad du får bygga.