Översiktsplanering och detaljplaner

Kommunen ansvarar för att planera mark- och vattenområden inom kommunen. Det innebär att vi tar fram långsiktiga planer som visar utveckling och bevarande av infrastruktur, byggnation och grönområden. Planerna påverkar hur och vad du får bygga.

Alla ingångar