Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

Översiktsplanen gäller hela Kungsbacka kommun. För Kungsbacka stad, Tjolöholm och Åsa har vi en mer detaljerad redovisning, en så kallad fördjupad översiktsplan. Det finns också för vindkraft i form av ett tillägg. 

En fördjupning av översiktsplanen är en mer detaljerad redovisning av kommunens avsiktsförklaring av utvecklingen av en tätort eller område utifrån en struktur som gynnar så många som möjligt. Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Ett sådant tematiskt tillägg är kommuntäckande. I Kungsbacka kommun finns tillägg för vindkraft.

Fördjupningar och tillägg

När det finns fördjupningar av den översiktliga planeringen för ett område innebär det att det finns mer att utgå ifrån och ta hänsyn till i planeringen än enbart det som står i den kommunövergripande översiktsplanen.

I Kungsbacka kommun har vi fördjupade översiktsplaner för:

  • Kungsbacka stad
  • Tjolöholm
  • Åsa
  • och tillägg för vindkraft

Kungsbacka stad 2050

Just nu arbetar vi med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande i hur vi ska använda våra mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050.

Till det att vi har en ny fördjupad översiktsplan är det Kungsbacka stad 2020 som gäller och som vi utgår från.

Fördjupad översiktsplan - Kungsbacka stad 2050

Kungsbacka stad 2020

Fördjupningen av översiktsplanen för Kungsbacka stad avser ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals.

Antagen av kommunfullmäktige: 6 juni 2009.

Kungsbacka stad 2020 Pdf, 3.4 MB.

Tjolöholm

Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur, kultur och fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms ska få utvecklas.

Antagen av kommunfullmäktige: 14 oktober 2008.

Fördjupad översiktsplan Tjolöholm Pdf, 5.5 MB.

Plankarta, fördjupad översiktsplan Tjolöholm Pdf, 5.4 MB.

Åsa

Fördjupningen av översiktsplanen för Åsa avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP06.

Antagen av kommunfullmäktige: 12 november 2013.

Fördjupningen översiktsplanen Åsa Pdf, 21.4 MB.

Plankarta, fördjupad översiktsplan Åsa Pdf, 3.8 MB.

Riksintressen, fördjupad översiktsplan Åsa Pdf, 392 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning, fördjupad översiktsplan Åsa Pdf, 15 MB.

Läs mer om utvecklingen i Åsa: Så växer Åsa

Tillägg för vindkraft

Kungsbacka har riktlinjer för hur vindkraftsverk får byggas i kommunen och redovisas i ett tillägg till översiktsplanen.

Antagen av kommunfullmäktige: 10 april 2012.

Tillägg för vindkraft