Naturvård

Kungsbacka har en rik och varierad natur. Tillsammans med föreningar, ideella organisationer och privatpersoner kan vi hjälpas åt att vårda naturen. Här kan du ta del av hur du kan söka naturvårdsbidrag eller hur du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård eller i naturen.