Brandskydd och sotning

Om olyckan är framme och du behöver tillkalla räddningstjänst är det viktigt att veta hur du går tillväga. Men det är också nyttigt att veta vad du kan göra i förebyggande syfte.

I Kungsbacka är det Räddningstjänsten Storgöteborg som rycker ut vid larm om brand. Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar för att ingen ska behöva omkomma eller skadas svårt vid bränder.

Ring telefonnummer 112 vid nödsituation för att tillkalla räddningstjänst. På räddningstjänstens hemsida hittar du information, tips och telefonnummer till deras växel.

Vårt brandskydd (Räddningstjänsten Storgöteborg) Länk till annan webbplats.

Sotare i Kungsbacka

Visste du att ungefär 31 procent av alla bränder i villa, par- och radhus och fritidshus är relaterade till eldstäder? Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder. 

Det är Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Kungsbacka kommun. Sen 1 januari 2022 är det Kungsbacka Skorstensfejare som sotar i Kungsbacka. Det är Räddningstjänsten som upphandlar vem som utför sotningen. 

Brandskyddskontroll och sotning (Räddningstjänsten Storgöteborg) Länk till annan webbplats.