Bostäder och offentliga lokaler

På dessa sidor hittar du information kopplade till din boendemiljö. Information om uppvärmning, luftkvalitet och buller men även om offentliga miljöer i kommunen.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Här kan du läsa om boendemiljö, buller och eldning men även hur du lämnar klagomål på störning.

Energi och uppvärmning

Vi står inför stora klimatförändringar om vi inte anpassar vårt samhälle och vår livsstil. Kungsbacka kommun arbetar för att minska utsläppen, men vi behöver din hjälp. Här hittar du information om energi och olika typer av uppvärmning.

Brandskydd och sotning

Om olyckan är framme och du behöver tillkalla räddningstjänst är det viktigt att veta hur du går tillväga. Men det är också nyttigt att veta vad du kan göra i förebyggande syfte.