Tillgänglighet på offentlig plats

Kungsbacka ska vara en stad för alla. Att platser ska vara tillgängliga för alla invånare är en förutsättning för man kunna vara delaktig i samhället på samma villkor, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Offentliga platser är bland annat gator, torg, gång- och cykelvägar och parker. Lokaler som till exempel is- och simhallar, teatrar och skolor och förskolor i Kungsbacka är anpassade så att de ska vara tillgängliga för alla.

Tillgänglig utomhusmiljö

Kungsbacka kommun tillgänglighetsanpassar platser som:

  • gångytor
  • hållplatser
  • ramper
  • trappor
  • sittplatser
  • gångpassager
  • övergångsställen
  • parkeringsplatser för personer rörelsehinder
  • utomhustoaletter
  • lekplatser.

Vi åtgärdar slitage, fel och brister och ser över att vi har bra belysning och informationsskyltar där det behövs.

Staden växer - ny plan för tillgänglighet i utomhusmiljö

Vi strävar efter att i Kungsbacka skapa en mer tillgänglig och jämlik utomhusmiljö. Just arbetar vi med att ta fram en ny tillgänglighetsplan för utomhusmiljöer i Kungsbacka 2022–2025. Planen kommer att vara anpassad både efter ny lagstiftning och att Kungsbacka centrum vuxit och blivit större.

Tillgänglighet i offentliga lokaler

Is- och simhallar, teatrar, stadshus och bibliotek är exempel på offentliga lokaler i Kungsbacka. Alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. På våra skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden finns det minst en tillgänglighetsanpassade entré.

Det kan finnas hinder som gör en lokal mindre tillgänglig som exempelvis mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, att det saknas av ledstänger eller finns tunga dörrar. Denna typ av hinder i offentliga lokaler ska alltid tas bort eller åtgärdas. Det är ägaren av lokalen som ansvarar för detta.