Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Sök bland alla aktuella projekt:

Filtrera resultatet

Geografiskt område
Kategori för projekt
Aktuell status för projektet

Anneberg centrum

Här planerar vi för ett centrum i Anneberg med bland annat bostäder, service, vård- och omsorgsboende, förskola, bostäder med särskild service och pa…

Aranäs etapp 3

Aranäs stadsdel är en strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. I Aranäs etapp 3 blir det centrala bostäder och verks…

Aranäs etapp 4

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande stadsförnyelse i Kungsbacka stads södra delar. I Aranäs etapp 4 blir det bostäder och verksamhetsloka…

Planområde för utbyggnad av Arendalsleden-Varlavägen

Arendalsleden-Varlavägen, breddning av väg

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en breddning av Varlavägen och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre trafiksituation och…

Björkris etapp 2

Här planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka.

Bolsheden - Släps Högås

Utbyggnad av en ny vattenledning och optokanalisation.

Borgmästarebron

Nu är Borgmästarebron klar! Vi har byggt en ny bro över Kungsbackaån på Borgmästaregatan som kommer att bära människor över ån i 120 år framöver.

Bostäder i Bolsheden

Detaljplan för att göra det möjligt för nya bostäder i Bolsheden, Kullavik.

Planområde för bostäder i Bukärr

Bostäder i Bukärr

Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

Planområde för nya bostäder i Hjälm

Bostäder i Hjälm

Detaljplan för nya bostäder i form av 10-15 småhus i Hjälm.

Bostäder i Kläppa

Detaljplan för bostadsområde i Kläppa.

Planområde för Nötegång i Särö

Bostäder i Nötegång

Vi planerar för nytt bostadsområde med god närhet till Särö centrum, kollektivtrafik, förskola och skola.

Planområde för bostäder i Rågelund

Bostäder i Rågelund

Här planerar vi för nytt bostadsområde med god närhet till Frillesås centrum.

Bild över befintliga hus i Skårby i Anneberg.

Bostäder i Skårby

Här planerar vi för att göra det möjligt att göra om tillfälliga bostäder till permanenta. Området kompletteras även med nya bostäder.

Planområde för nya bostäder i Spårhaga

Bostäder i Spårhaga

Planering för nya bostäder i Spårhaga i form av radhus eller parhus.

Planområde för Särö 1.504

Bostäder i Särö

Genom detaljplan för Särö 1:504 ser vi över möjligheterna för fler bostäder i Särö genom indelning av redan befintliga byggnader till flera bostadslä…

Bostäder i Särögården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att bygga bostäder nära Särö centrum, bland annat ett boende med särskild service.

Planområde för Sintorp 4.26 i Vallersvik, Frillesås.

Bostäder i Vallersvik

Detaljplan för nytt bostadsområde i Frillesås.

Bostäder och förskola i Bostället

Här planerar för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till skola, kollektivtrafik och Frillesås centrum. Detaljplanen har vunnit laga k…

Bostäder och förskola i Stockalid

Detaljplanen för bostäder och förskola i Stockalid i Åsa är en del av planprogrammet för Stockalid Kläppa.

Bild över byggnationen av Vallbyn i Fjärås

Bostäder och förskola i Vallbyn

Detaljplan för nytt bostadsområde och förskola i Fjärås. Bostadsområdet Vallbyn är under uppbyggnad.