Hallabäcksparken

Kungsbacka kommun planerar att rusta upp och utveckla Hallabäcksparken i Varla med bland annat en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån.

Kort fakta

Projekt: Hallabäckparken
Detta planerar vi: En naturpark
Område: Varla

Aktuellt

Just nu så har vi påbörjat en projektering för en kommande upphandling.

Beskrivning

Vi planerar att rusta och och utveckla Hallabäcksparken i Varla. Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån samtidigt som vi bygger mindre grusgångar, sittplatser, lekutrustning, ett utegym samt plantera en del nya träd.

Vi vill skapa en attraktiv plats för våra invånare som kan användas alla tider på dygnet, alla dagar om året.

Tidplan

  • 2022 inleder vi projektering, bland annat ansökningar om nödvändiga tillstånd och ledningsrätt.
  • Vintern 2023, detaljprojektering klar
  • Våren 2025, tillstånd klart (beräknad utan överklagan)
  • Hösten 2025, objektupphandling klar
  • Sommaren–Höst 2026, parken beräknas vara klar