Kungsbacka arena

Kungsbacka arena väntas stå klar 2027 och blir en viktig mötesplats i vår växande stad. Här kommer det finnas möjligheter för både elitidrott, större evenemang och spontana möten. Gör dig redo för en modern arena som bjuder in till helt nya upplevelser!

Arenan ska bli en dynamisk mötesplats för alla

En dynamisk plats mitt i stan

I Kungsbackas arena kommer vi att kunna ha elitidrott och större evenemang på ett sätt som vi inte kan i dag. Arenan ska även vara till för enklare evenemang, föreningar, kommersiell verksamhet och spontana träffar.

Tanken är att arenan ska samspela med badhuset, Idrottsparken och miljön utanför på ett bra sätt, både som funktion och med dess materialval. Smarta och hållbara lösningar gör arenan till en multifunktionell plats för många olika behov. Materialen ska vara hållbara och väl genomtänkta ur ett långsiktigt perspektiv.

3 500 i publiken

Förslaget innebär att arenan får en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare och upp till 3 500 vid större evenemang. I anslutning till arenan blir det en utvändig fotbollsarena med en läktare för 1 000 personer som sedan är möjligt att bygga ut till
3 000 platser. Arenan ska vara med och täcka behovet av fler idrottshallar i området där det idag finns två idrottshallar varav en hall med 1 000 publikplatser.

Stärker staden

Staden växer med en otrolig fart och om ett trettiotal år har vi fördubblat antalet invånare som bor här. Här bor och vistas kreatörer, entreprenörer och barnfamiljer i en härlig mix. Arenan ska vara en mötesplats som är välkomnande för alla. Den kommer att ha stor betydelse för staden och för hela kommunen. Fler besökare till staden innebär ökad handel, fler restaurangbesök och mer liv och rörelse runtomkring.

Den nya arenan blir en naturlig mötesplats strategiskt placerad mitt i Kungsbacka. Runtomkring arenan växer nya områden fram. Urbana miljöer med lekfull design och attraktiva bostäder varvas med lugnare kvarter och grönskande ytor. Med arenan som en naturlig plats för fler aktiviteter kommer invånare och besökare att få ännu fler upplevelser. Kungsbacka har en stark tillväxt med många nya företag som startas varje år, och en stark förbindelse med storstadsregionen Göteborg.

Arkitekt ska utses

Under hösten 2022 förbereder vi för en projekttävling i syfte att hitta en arkitekt för arenan. Projekttävlingen beräknas kunna starta under februari 2023. Tävlingen är uppdelad i två steg där det första steget är öppet för alla att lämna in en intresseanmälan om att få delta i tävlingen.

En jury med både politiker och sakkunniga tjänstepersoner avgör det vinnande bidraget och därmed vilket arkitektkontor som ska få gestalta Kungsbackas arena. Vinnaren beräknas kunna utses under sommaren 2023.

Tidplan

 • Projekttävling, februari-juni 2023
 • Arkitekt utses, juni 2023
 • Detaljplan klar, 2024
 • Byggstart, 2024
 • Färdig arena, 2027

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Invånare tyckte till om arenan

Under hösten 2020 vände vi oss till invånare och frågade vad de vill kunna uppleva i arenan. Vi använde oss av en enkät som spreds i sociala kanaler och på hemsidan samt att vi stod ute på plats i staden vid tre tillfällen och upplyste om att man kan vara med och tycka till. Vi fick in över 260 synpunkter om vad man vill kunna göra och uppleva i arenan. Synpunkterna är en del av marknadsanalysen som ingår i det underlag som politikerna fattar beslut utifrån.

Exempel på synpunkter från invånare:

 • Arenan ska vara en mötesplats för alla och den ska vara välkomnande, trygg och tillgänglig
 • En plats för att titta på sport och evenemang. Kulturen får ta plats
 • Mycket av stoltheten ligger i arkitektur, design och utformning av arenan. Den ska passa ihop med omgivningen
 • Det ska vara en hållbar byggnad över tid med bra material
 • Det ska finnas möjligheter att äta
 • Det ska finnas en hög ambition med arenan
 • Man vill ha ett gott rykte kring arenan och att det gör att fler besöker Kungsbacka
 • Man ska ha råd att gå dit

Ett upplevelserikt område

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel har utvecklats mycket under de senaste åren. Här skapar vi plats för upplevelser, centrala bostäder och aktivitet. Här finns bland annat ett nytt badhus, en park med många olika aktiviteter, idrottshall och ny skola med internationell inriktning. I norra delen står parkeringshus Linden klart och byggnationen av nya centrala bostäder i Aranäs etapp 3 är i gång.

Läs mer om utveckling av området: Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel Länk till annan webbplats.