Kungsbacka arena

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för både invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang.

Detaljplaneområde för arena i Kungsbacka sportcenter

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:65
Användning: idrott, kultur och mötesplatser
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Vi har gjort en utredning av arenan som kommunfullmäktige beslutade om i april 2020. Kommunfullmäktige beslutade att arenan ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet och med kommunen som ägare av fastigheten i sin helhet. Beslutet blev överklagat men överklagan avslogs och vi är igång med arbetet igen.

Beskrivning

Arenan föreslås att placeras söder om badhuset, Idrottsparken och ishallen. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny arena i Kungsbacka för att tillgodose önskemålet som finns i kommunen om att ha en anläggning som gör det möjligt att arrangera större idrotts- och kulturevenemang.

Förslaget innebär att arenan får en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare, en utvändig läktare mot fotbollsplanerna om minst 800 åskådare samt möjlighet till viss kommersiell service.

Bakgrund

Förvaltningen för Service har utrett det samlade behovet av idrottshallar i Kungsbacka stad där det konstaterades att det inom två till tre år behövs tre idrottshallar för att tillgodose behovet av lokaler för skolidrott, inomhussporter samt matcharena för handbollssport på elitnivå.

I Kungsbacka sporthall finns nu två nya idrottshallar, varav en hall med 1 000 publikplatser. Detaljplanen för arenan ska uppfylla behovet av ytterligare en idrottshall i området.

Invånare tyckte till

Under hösten 2020 ställde vi frågan till invånare om vad man vill kunna uppleva i arenan. Enkäten spreds i våra sociala kanaler, på hemsidan samt att vi stod ute på plats i staden vid tre tillfällen och upplyste om att man kan vara med och tycka till. Vi fick in över 260 synpunkter om vad man vill kunna göra och uppleva i arenan. Synpunkterna är en del av marknadsanalysen som ingår i det underlag som politikerna fattar beslut utifrån.

Ett upplevelserikt område

I området för Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel har det hänt en hel del. Det finns bland annat nytt badhus med populära Idrottsparken utanför, ny skola och idrottshall. I norra delen står Parkeringshus Linden klart och nu har byggnationen av nya centrala bostäder i Aranäs etapp 3 startat.

Läs mer om utveckling av området: Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Tidplan

  • April 2022, arbetet är uppstartat på nytt efter en pausen. Mer detaljerad tiplan kommer inom kort