Drivmedelstation i Almedal, Frillesås

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att etablera en drivmedelsstation inom planområdet.

Markering av plats för drivmedelsstation

Kort fakta

Fastighet: Almedal 1:4 och 1:19
Exploatör: Brixly
Typ av projekt: Detaljplan

Aktuellt

Planarbetet är pausat.

Beskrivning

Detaljplanen prövar möjligheten att etablera en drivmedelsstation samt snabbmatsrestaurang inom planområdet. Brixly äger större delen av det område som detaljplanen omfattar.

Exploatör

Brixy

Tidplan

Planarbetet är pausat.