Stockalids förskola

Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Åsa bygger vi Stockalids förskola. I september 2023 började vi bygga den nya förskolan med plats för 120 barn.

Illustration av hur Stockalid skulle kunna se ut.

Bilden på förskolan är endast ett exempel. Utformning kan komma att förändras under projektets gång.

Kort fakta

Område: Åsa
Detta bygger vi: ny förskola.
Entreprenör: Skanska

Anpassade lokaler och inbjudande utemiljö

Stockalids förskola byggs med hjälp av olika moduler och får fasader i trä. Förskolebyggnaden blir på cirka 1 300 kvadratmeter och i två våningar. Ytorna är väl tilltagna och utformade för dagens och framtidens lärande och förskolans behov. Stockalids förskola byggs bland annat med mottagningskök, gemensamhetsytor och öppna personalytor.

Utemiljön utformas för att erbjuda barnen inbjudande och trygga ytor för både lärande, rörelseglädje och avkoppling.

Konceptförskola

Kungsbacka kommun har för andra gången avropat en förskola från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ramavtal för förskolebyggnader. Konceptet innebär bland annat en effektivare och snabbare byggprocess. Färdiga och permanenta byggnader kan anpassas utifrån lokala behov vilket påskyndar byggprocessen.

Projektet i korthet

  • Entreprenadkontrakt är skrivet med Skanska.
  • Kontraktssumman är på cirka 57 miljoner kronor.
  • När Stockalids förskola är färdigbyggd får cirka 120 barn plats här.

Tidplan

  • Byggstart september 2023
  • Byggnation klar vintern 2024