Ändring av detaljplan, bostäder i Frillesås-Rya

Detaljplan för att kunna utöka antalet lägenheter.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:75
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan för bostäder inom Frillesås-Rya 1:75 den 14 december 2023. Ändring av detaljplan vann laga kraft 15 januari 2024.

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 15 november 2018.

Planområdet utgöras av fastigheten Frillesås-Rya 1:75 som omfattar cirka 1 500 kvadratmeter. Platsen består i dagsläget av ett flerbostadshus med tre lägenheter samt en verksamhet i bottenplan. Övrig yta inom området utgörs av trädgård och komplementbyggnader samt parkering.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplaneändringen är att ta bort begränsning av antal lägenheter och på så sätt möjliggöra för ytterligare en lägenhet.

Dokument

Laga krafthandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Antagande, fjärde kvartalet 2023
  • Granskning, tredje kvartalet 2023