Tölö ängar etapp 3

Fortsättning av utvecklingen i Tölö ängar i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, utbildningslokaler och idrottshall.

Planområde för Tölö ängar etapp tre

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 6:4 med flera
Användning: bostäder, utbildningslokaler och idrottshall
Exploatör: JM AB och Kungsbacka kommun

Aktuellt

Undersökningar har utförts i området och inför det har markägarna avverkat vegetation. Kommunen har markerat ut med hjälp av band några träd och buskage som är viktiga att spara och som alltså inte ska avverkas.

Granskningen av förslag till ny detaljplan för bostäder och utbildningslokaler i Tölö Ängar etapp tre har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara. Denna detaljplan berör en del av det som omnämns som Tölö ängar etapp 3 i planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad.

Marken ägs av JM som ska bygga cirka 150-170 bostäder och kommunen ska bygga utbildningslokaler samt idrottshall. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden som också är tillfart till Tölö ängar etapp 2.

Det här ska planläggas:

  • 150–170 bostäder
  • skola, förskola och idrottshall

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölöängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Exploatör

  • JM AB bygger bostäder
  • Kungsbacka kommun bygger utbildningslokaler och idrottshall

Kontakt hos JM

Kerstin Westling, projektutvecklare
kerstin.westling@jm.se

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal två 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023