Tölö ängar etapp 3

Nu kan du tycka till!

Samråd 24 maj till 21 juni 2022.

Nytt område i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, skola, förskola och idrottshall.

Planområde för Tölö ängar etapp tre

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 6:4 med flera
Användning: bostäder, skola, förskola och idrottshall
Exploatör: JM AB och Kungsbacka kommun

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för del av Tölö 6:4 m fl i Kungsbacka stad. Samrådet pågår mellan 24 maj och 21 juni 2022. Handlingarna finns här på webben, i stadshusets entré och på biblioteket Fyren.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 21 juni 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Samrådsmöte

Vill du veta mer om planerna för Tölö 6:4 i Kungsbacka är du välkommen på samrådsmöte i stadshuset, mötesrum Fjärås på entréplan. Anmäl dig via vår e-tjänst, senast måndag 30 maj.

Tid och plats: tisdag 31 maj klockan 18:00 i stadshuset

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara. Denna detaljplan berör en del av det som omnämns som Tölö ängar etapp 3 i planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad.

Marken ägs av JM och Kungsbacka kommun. JM ska bygga 100–150 bostäder och kommunen ska bygga förskola/grundskola samt idrottshall. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden som också är tillfart till Tölö ängar etapp 2.

Det här ska planläggas:

  • 100–150 bostäder
  • skola, förskola och idrottshall

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölöängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad.

Exploatör

  • JM AB bygger bostäder
  • Kungsbacka kommun bygger skola, förskola och idrottshall

Kontakt hos JM

Kerstin Westling, projektutvecklare
kerstin.westling@jm.se

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal två 2023

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka