Tölö ängar etapp 3

Nytt område i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, skola, förskola och idrottshall.

Planområde för Tölö ängar etapp tre

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 6:4 med flera
Användning: bostäder, skola, förskola och idrottshall
Exploatör: JM AB och Kungsbacka kommun

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för Tölö ängar etapp 3 har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara. Denna detaljplan berör en del av det som omnämns som Tölö ängar etapp 3 i planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad.

Marken ägs av JM och Kungsbacka kommun. JM ska bygga 100–150 bostäder och kommunen ska bygga förskola/grundskola samt idrottshall. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden som också är tillfart till Tölö ängar etapp 2.

Det här ska planläggas:

  • 100–150 bostäder
  • skola, förskola och idrottshall

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölöängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Exploatör

  • JM AB bygger bostäder
  • Kungsbacka kommun bygger skola, förskola och idrottshall

Kontakt hos JM

Kerstin Westling, projektutvecklare
kerstin.westling@jm.se

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal två 2023