Tölö ängar etapp 3

Fortsättning av utvecklingen i Tölö ängar i nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, utbildningslokaler och idrottshall.

Planområde för Tölö ängar etapp tre

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 6:4 med flera
Användning: bostäder, utbildningslokaler och idrottshall
Exploatör: JM AB och Kungsbacka kommun

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 16 april 2024. Detaljplanen är överklagad.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara. Denna detaljplan berör en del av det som omnämns som Tölö ängar etapp 3 i planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad.

Marken ägs av JM som ska bygga cirka 150-170 bostäder och kommunen ska bygga utbildningslokaler samt idrottshall. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden som också är tillfart till Tölö ängar etapp 2.

Det här ska planläggas:

  • 150–170 bostäder
  • skola, förskola och idrottshall

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölöängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Exploatör

  • JM AB bygger bostäder
  • Kungsbacka kommun bygger utbildningslokaler och idrottshall

Kontakt hos JM

Kerstin Westling, projektutvecklare
kerstin.westling@jm.se

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal två 2023
  • Antagande, kvartal två 2024