Vi förnyar vatten- och avloppsledningar på Kabelgatan

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Kabelgatan
Område: Varla, Kungsbacka

Aktuellt

Arbetet är under projektering.

Tidplan

  • Vinter 2023/2024 projektering
  • Vår/sommar 2024 byggnation påbörjas
  • Sommar 2025 byggnation klar

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.