Vi förnyar vatten- och avloppsledningar på Kabelgatan

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Kabelgatan
Område: Varla, Kungsbacka

Aktuellt

Arbetet är under projektering.

Tidplan

  • Projektering 2024
  • Byggnation påbörjas 2024
  • Byggnationen klar 2026

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.