Kolla Parkstad

Kolla Parkstad är ett av de det största bostadsprojektet i Kungsbacka stad med över 1 100 bostäder.

Grävmaskin i Kolla parkstad

Kort fakta

Område: Kolla Parkstad i Kungsbacka stad
Detta finns i området: bostäder, skola, förskola, vård- och omsorgsboende samt verksamheter
Exploatör: JM, Aranäs, Eksta, Veidekke och Peab

Bakgrund

Stadsdelen har ett attraktivt läge med gångavstånd till centrum och pendelstationen, Kungsbackaskogen och utfart till E6. Utbudet av skolor, förskolor, idrottshall och trygghetsboende gör området tillgängligt för många olika grupper. Området byggs ut successivt i takt med efterfrågan på bostäder.

Hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Flera bostadsformer kommer att finnas såsom radhus, kedjehus, friliggande hus och flerfamiljshus. Längs huvudgatan blir det möjligt att etablera affärer i gatuplanet. Enligt avtal med byggherrarna blir en tredjedel av bostäderna hyresrätter. De olika upplåtelseformerna fördelas inom området.

Område för företag

Det finns mark för företagsetableringar i den västra delen av Kolla Parkstad, i anslutning till Onsalavägen. Coop har öppnat en butik i området.

Är du intresserad av Kolla Parkstad?

Om du är intresserad av bostadsrätt eller hus med äganderätt ska du kontakta byggherrarna. Lägenheter med hyresrätt förmedlas av kommunens bostadsförmedling Länk till annan webbplats..