Nordöstra Kungsbacka stad

Utveckling av nordöstra Kungsbacka stad med bostäder, ny skola, trafikled och rekreationsområde.

Etappindelning av nordöstra Kungsbacka stad

Kort fakta

Fastighet: flera fastigheter ingår
Användning: bostäder, skola, trafikled
Typ av projekt: planprogram

Aktuellt

Planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad godkändes av kommunstyrelsen 24 september 2019. Nästa steg är att ta fram detaljplaner för de olika områdena. Några detaljplaner är redan påbörjade. Här kan du läsa mer om dem.

Beskrivning

Vi planerar för en stor utbyggnad av bostäder i nordöstra Kungsbacka stad de kommande åren och därför har ett planprogram tagits fram för hela området. Nordöstra Kungsbacka stad omfattas av Hede station, Voxlöv och Tölö ängar. Hedeleden ska byggas ut för att underlätta transporter och koppla ihop områdena.

Bostadsområdena ska ha ett varierat bostadsutbud och utrymme för kommunal service. Platser för närrekreation ska skapas och befintlig närrekreation inom programområde ska vi ta tillvara och utveckla. Vid Hede station gör vi det möjligt för ett brett utbud av service.

Etapper

Eftersom det är ett stort område som utreds för bostäder kommer det att planeras i etapper för att få en lagom utbyggnadstakt. Detta är viktigt bland annat för att nya skolor och förskolor ska hinna byggas ut. Detaljplanering pågår för Hedeleden och två bostadsområden i Tölö ängar, område 1-3 på kartan. Där planeras även för nya utbildningslokaler och idrottshall. Nästa område att starta upp detaljplanering för kommer att bli norra Voxlöv, område 4 på kartan.