Emmavägen och Vitabergsvägen, nya vatten- och avloppsledningar

Avloppsledningarna längst Vitabergsvägen och Emmavägen i Åsa förnyas och bytas ut under 2022.

Kort fakta

Adress: Emmavägen och Vitabergsvägen, Åsa
Detta bygger vi: byter ut och förnyas vatten och avloppsledningar

Detta händer just nu

Vi förnyar vatten- och avloppsledningar. Vi ersätter äldre servisledningar med nya ledningar fram till fastighetsgränserna.

Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2022. Arbetet börjar vid Emmavägen och fortsätter upp mot Vitabergsvägen. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och delvis avstängt på sträckan när arbetet pågår.

Tidplan

Hela arbetet planeras att vara klart under januari–mars och avslutas med en markjustering och beläggningsarbete mellan april–juni.