Arbetet med detaljplanen är påbörjat.

Planområde för Säröhus

Kort fakta

Fastighet: Särö 1:441 m.fl.
Användning: utbyggnad av verksamhetslokaler
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Kommunen har påbörjat arbetet med detaljplanen. Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2018.

Beskrivning

Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spaavdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

Dokument

Tidsplan

  • Samråd, kvartal ett 2023
  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.