Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av hotellets spaavdelning, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

Illustration av Säröhus

Kort fakta

Fastighet: Särö 1:441 m.fl.
Användning: utbyggnad av verksamhetslokaler
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för Säröhus i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Planområdet ligger på Säröns norra sida strax intill restaurang Blomstermåla. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för en utveckling av Säröhus verksamhet men begränsa omgivningspåverkan. Detaljplanen ska pröva möjligheten för tillbyggnad av spaavdelningen, utökade ytor för konferenslokaler samt nya hotellrum.

Dokument

Tidsplan

  • Samråd, kvartal tre 2023
  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal tre 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.