Nya Klockaregårdens förskola

Kungsbacka växer och det gillar vi. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Frillesås bygger vi Nya Klockaregårdens förskola. I september 2022 började vi bygga den nya förskolan med plats för 160 barn.

Illustration av Skårbyskolan

Bilden på förskolan är endast ett exempel. Utformning kan komma att förändras under projektets gång.

Kort fakta

Område: Frillesås
Detta bygger vi: ny förskola.
Entreprenör: Peab.

Anpassade lokaler och inbjudande utemiljö

Nya Klockaregårdens förskola byggs med hjälp av olika moduler och får fasader i trä. Förskolebyggnaden blir på cirka 1 600 kvadratmeter och i två våningar. Ytorna är väl tilltagna och utformade för dagens och framtidens lärande och förskolans behov. Nya Klockargårdens förskola byggs bland annat med mottagningskök, gemensamhetsytor och öppna personalytor.

Utemiljön utformas för att erbjuda barnen inbjudande och trygga ytor för både lärande, rörelseglädje och avkoppling utomhus.

Konceptförskola

För första gången har Kungsbacka kommun avropat en förskola från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ramavtal för förskolebyggnader. Konceptet innebär bland annat en effektivare och snabbare byggprocess. Färdiga och permanenta byggnader kan anpassas utifrån lokala behov vilket påskyndar byggprocessen.

Flyttat in i förskolan

I januari 2024 flyttade barn och medarbetare in i den nya förskolan. Det som återstår innan projektet är helt klart är utomhusmiljön som beräknas vara färdigt till sommaren 2024.

Projektet i korthet

  • Entreprenadkontrakt är skrivet med Peab.
  • Kontraktssumman är på cirka 75 miljoner kronor.
  • När Nya Klockaregårdens förskola är färdigbyggd får cirka 160 barn plats här.

Tidplan

  • Byggstart september 2022
  • Byggnation klar sommaren 2024