Omlastningsstation i Duvehed

Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall har vi sett ett behov av att hitta nya ytor för att bygga en modern, säker och robust omlastningsstation

Kort fakta

Adress: Ormvråksvägen
Detta bygger vi: en omlastningsstation
Område: Duvehed, Fjärås

Kommunen har sett Duvehed i Fjärås som en lämplig plats för en omlastningsstation eftersom det är i ett industriområde och ligger logistiskt bra till. Omlastningsstationen kommer ta emot kommuninvånarnas mat- och restavfall, innan de lastas om i större containrar som körs vidare till Sävenäs i Göteborg. Den nya omlastningsstationen kommer förenkla mat- och avfallshanterings i kommunen och beräknas kunna ta emot cirka fyra tusen ton matavfall och tolv tusen ton restavfall per år.

Aktuellt

Kommunen har sökt och fått ett bygglov som under kungörelsen har överklagats till Länsstyrelsen. I nuläget avvaktar kommunen och har för tillfället avbrutit upphandlingen av entreprenaden.