Tölöängar syd

I planarbetet för Tölöängar syd planeras bostäder tillsammans med kommersiell och kommunal service.

Planområde för Tölö ängar syd i Kungsbacka

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 4:148
Användning: bostäder, kommersiell och kommunal service
Exploatör: Sverigehusen

Aktuellt

Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning.

Planarbetet beräknas pågå i cirka två år. Efter det kan området börja byggas ut.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölöängar där etapp 1 och 2 är klara och etapp 3 är under planering. Tölöängar syd ägs av Sverigehusen. Detaljplanen tas fram för del av Tölö 4:148 och uppskattas rymma bostäder, kommersiell och kommunal service. Tillfart till området ska ske från cirkulationer på Hällingsjövägen.

Det här ska planläggas

  • Bostäder i flerfamiljshus, radhus, parhus och villor
  • Centrumlokaler
  • Förskola
  • Trygghetsboende

Exploatör

Sverigehusen

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölöängar syd är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Läs mer om Nordöstra Kungsbacka stad.

Dokument

Handlingar och utredningar

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Granskning, kvartal två 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.