Tölö ängar syd

I planarbetet för Tölö ängar syd planeras bostäder tillsammans med en mindre centrumbildning med närservice.

Illustration över Tölöängar Syd

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 4:148, med flera
Användning: bostäder, parkområde och en mindre centrumbildning
Exploatör: Sverigehuset

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostäder i Tölö ängar syd har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 2 är klara och etapp 3 är under planering. Tölö ängar syd ägs av Sverigehuset. Detaljplanen tas fram för del av Tölö 4:148 med flera och uppskattas rymma bostäder, närservice och parkområde. Tillfart till området ska ske från cirkulationer på Hällingsjövägen.

Förslagsskiss över Tölöängar Syd.

Det här ska planläggas

  • Bostäder i flerfamiljshus, radhus, parhus och villor
  • Centrumlokaler
  • Trygghetsboende
  • Ny cirkulationsplats
  • Parkområde

Exploatör

Sverigehuset

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö ängar syd är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.