Tölö ängar syd

I planarbetet för Tölö ängar syd planeras bostäder tillsammans med kommersiell service.

Planområde för Tölö ängar syd i Kungsbacka

Kort fakta

Fastighet: del av Tölö 4:148
Användning: bostäder och kommersiell service
Exploatör: Sverigehuset

Aktuellt

Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning.

Planarbetet beräknas pågå i cirka två år. Efter det kan området börja byggas ut.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 2 är klara och etapp 3 är under planering. Tölö ängar syd ägs av Sverigehuset. Detaljplanen tas fram för del av Tölö 4:148 och uppskattas rymma både bostäder och kommersiell service. Tillfart till området ska ske från cirkulationer på Hällingsjövägen.

Det här ska planläggas

  • Bostäder i flerfamiljshus, radhus, parhus och villor
  • Centrumlokaler
  • Trygghetsboende

Exploatör

Sverigehuset

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö ängar syd är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Läs mer om Nordöstra Kungsbacka stad.

Dokument

Handlingar och utredningar

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2023
  • Antagande, kvartal två 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.