Bostäder och förskola i Stockalid

Detaljplanen för bostäder och förskola i Stockalid i Åsa är en del av planprogrammet för Stockalid Kläppa.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Stockalid 1:4 och 1:39
Användning: bostäder och förskola
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen vann lagakraft 3 november 2022.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för bostäder samt en förskola med sex avdelningar. Planområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa, söder om Kläppavägen och öster om Åsa station. Planområdet består idag till huvudsak av ett skogsbeklätt bergsparti.

Dokument

Tidplan

  • Antagande 27 januari 2022