Bostäder i Bukärrsgården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att ordna bostäder inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Nötegång 1:121 och Nötegång 1:91
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Den 21 mars 2024 antog byggnadsnämnden detaljplanen för bostäder inom Nötegång 1:121 m fl i Särö.

Beskrivning

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga bostäder i flerbostadshus inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården. Kommunens bostadsföretag Eksta Bostads AB äger större delen av det område som detaljplanen omfattar.

Dokument

Antagna handlingar

Utredningar