Bostäder i Nötegång

Vi planerar för nytt bostadsområde med god närhet till Särö centrum, kollektivtrafik, förskola och skola.

Planområde för Nötegång i Särö

Kort fakta

Fastighet: Nötegång 2:207 med flera
Användning: bostäder
Område: Särö

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostäder inom Nötegång 2:207 i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 60 bostäder söder om Särö centrum. De aktuella fastigheterna har beteckningen Nötegång 2:207 samt 2:75 och omfattar en yta på cirka 5 hektar. Det nya bostadsområdet blir med närhet till kollektivtrafik, förskola, skola och centrumverksamheter.

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.