VA-förnyelse i Onsala

Här ska vi förnya dricksvattenledningar för en fortsatt framtida säker leverans av dricksvatten.

Kort fakta

Projekt: Del av Onsalavägen 840–874, samt del av Vickavägen och Finnagårdsvägen.
Detta planerar vi: Förnya dricksvattenledningar i området
Typ av projekt: VA, Onsala

Aktuellt

Projektet har genomfört ledningsrättsarbete. Detaljprojektering pågår och planerad byggstart är Maj 2024.

Beskrivning

I kommunens strategiska förnyelsearbete är detta projekt utpekat som prioriterat. Förnyelse av dricksvattenledningar är något som sker nationellt för att ersätta de dricksvattenledningar som antingen på grund av ålder eller material uppnått sin maximala livslängd.

Resultatet av en förnyelse är minskad påverkan för boende vid en vattenläcka och en säkrad leverans. Nya dricksvattenledningar placeras för en livslängd på 100 år.

Tidplan

  • Vinter 2023-2024: Projektering
  • Våren 2024: Uppstart byggnation
  • Vinter 2025: Byggnation klar