VA-förnyelse i Onsala

Vi planerar att förnya dricksvattennätet för en fortsatt säker leverans av dricksvatten i Onsala.

Kort fakta

Projekt: VDUF Vickavägen, Onsalavägen 840–874
Detta planerar vi: Förnya dricksvattennätet
Typ av projekt: VA projekt, Onsala

Aktuellt

Just nu planerar och projekterar vi tillsammans med vår entreprenör. Vi har fått ett beviljat ledningsläge från Trafikverket, som innebär att vi har fått godkänt att lägga nya vattenledningar inom Trafikverkets vägområde. Vi planerar för att kunna påbörja bygger under våren 2023 och nästa steg är att kontakta fastighetsägare för enskilda platsbesök.

Beskrivning

Det kommunala dricksvattennätet är i stora delar av kommunen från 1960–1970 talet och behöver förnyas för att vi ska kunna leverera dricksvatten. I detta projekt kommer vi att förnya vattenledningarna med en metod som kallas rörspräckning. Rörspräckning innebär att vi kommer föra in ett nytt rör i det befintliga röret, det nya röret spräcker då den befintliga ledningen. Med denna metod så minskar vi grävarbetet väldigt mycket.

Vi beräknar att projektet kommer pågå under cirka 3 månader och under denna tid kommer trafiken på Onsalaväg och Vickavägen att vara påverkad. Vi har en dialog med Trafikverket för hur arbetet ska genomföras och hur trafiken ska ledas om under projektet.

Tidplan

  • Augusti till december 2022, vi inleder projektering, bland annat ansöker vi om nödvändiga tillstånd.
  • Januari till februari 2023, detaljprojekteringen är klar
  • Våren 2023, vi påbörjar byggnation på Onsalavägen (etapp 1)
  • Höst 2023, byggnation för Onsalavägen är klar
  • Höst 2023, vi påbörjar byggnation på Vickavägen (etapp 2)
  • Vintern 2023, byggnation för Vickanvägen är klar