Vatten- och avloppsutbyggnad i Sandlyckan

Vi bygger ut vattenledningar och bredband mellan Snipen och Sandlyckan.

Sträckan mellan Snipen och Sandlyckan ingår i ett större projektet med att förstärka vattenledningsnätet för att klara kapaciteten för reservvatten. Vi har dimensionerat upp arbetet på sträckan för att förberedda kommande VA-utbyggnad i område Släps-Högås.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Byggstart sommar 2024
  • Planerat byggslut våren 2025

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.