Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde.

Planområde för Hede 3.12

Kort fakta

Fastighet: Hede 3:12
Användning: industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål
Exploatör: Castellum

Aktuellt

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.

Exploatörsdriven planprocess

Beskrivning

Inom fastigheten ligger idag ÖoB, Hede Padel samt byggnader med industri- och kontorslokaler. Uppdraget innebär att fastigheten anpassar användningen till områdets nuvarande karaktär som verksamhetsområde med utökningen att även tillåta besöksanläggning så som idrottsanläggning inom fastigheten.

Exploatör

Castellum

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023
  • Laga kraft, kvartal ett 2024

Kontakt Castellum


Klara Simonsson
klara.simonsson@castellum.se