Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Nu kan du tycka till!

Samråd pågår mellan 31 oktober och 28 november 2023

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde.

Planområde för Hede 3.12

Kort fakta

Fastighet: Hede 3:12
Användning: industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål
Exploatör: Castellum

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för verksamheter med mera inom fastighet Hede 3:12 med flera i Kungsbacka. Samråd pågår mellan 31 oktober och 28 november2023. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 28 november 2023. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Inom fastigheten ligger idag ÖoB, Hede Padel samt byggnader med industri- och kontorslokaler. Uppdraget innebär att fastigheten anpassar användningen till områdets nuvarande karaktär som verksamhetsområde med utökningen att även tillåta besöksanläggning så som idrottsanläggning inom fastigheten.

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.

Exploatörsdriven planprocess

Exploatör

Castellum

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2023
  • Antagande, kvartal två 2024
  • Laga kraft, kvartal två 2024

Kontakt Castellum


Klara Simonsson
klara.simonsson@castellum.se