Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i södra Åsa

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Småstugorna Emmavägen etapp 2
Område: Krokvik

Aktuellt

Arbetet är under byggnation. Under projektet kommer det att vara begränsad framkomlighet på kustpromenaden och närliggande vägar.

Tidplan

  • Våren 2023 projektering
  • Höst/vinter 2023 byggnation
  • Vår 2024 byggnation klar

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.