Vi förnyar vatten- och avloppsledningar i södra Åsa

Vi förnyar äldre ledningar för att öka vatten- och avloppssystemets driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vid förnyelse justeras eventuellt rördimensioner och förbindelsepunkter (där fastighetsägare ansluter sig).

Markering på kartbild där ledningen förnyas.

Kort fakta

Projekt: VDUF Småstugorna Emmavägen etapp 2
Område: Krokvik

Aktuellt

Projektet avslutas med en markjustering längs sträckan under våren och sommar 2024.

Tidplan

  • Våren 2023 projektering
  • Höst/vinter 2023 byggnation
  • Vår 2024 byggnation klar

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.