Bostäder i södra Kungsbacka stad

Ny detaljplan för bostäder inom Kungsbacka 6:8 i södra Kungsbacka stad.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 6:8
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu startar vi upp arbetet med en detaljplan för bostäder i södra delen av Kungsbacka stad, inom fastighet Kungsbacka 6:8.

Beskrivning

Inom planområdet finns det idag en byggnad för verksamhet. Eftersom fastigheten är centralt belägen i staden med närhet till både service och kollektivtrafik har Derome fått ett positivt planbesked för att ta fram en detaljplan för bostäder här. Utgångspunkt är att bygga flerfamiljshus med lägenheter i varierande storlek. Anslutning till bostäderna sker via Östen Johanssons gata.

Exploatör

Derome

Tidplan

  • Samråd, kvartal två/tre 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024
  • Antagande, kvartal två 2025