Bullerskydd i Tölö

Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

Kartbild som visar var bullerskyddet ska stå i Tölö.

Kort fakta

Adress: Söderåleden och Tölö Ängar
Detta planerar vi: bullerskydd
Typ av projekt: åtgärda bullernivåer från trafik på delar av Söderåleden samt Hällingsjövägen

Aktuellt

Bygglovsansökningarna för bullerskärmar beviljades juli 2022. Det gäller båda byggloven längs med del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

Byggloven överklagades under sommaren 2022 och just nu inväntar kommunen återkoppling från Länsstyrelsen.

Tidplanen är uppdaterad, men är baserad på att inga fler överklagande skickas in efter att Länsstyrelsen meddelat sitt beslut.

Projektering

Projekteringen är uppdelad i två skeden. I det första skedet tog en konsult fram ett skissförslag med en kostnadsuppskattning, samt underlag till bygglovsansökan. I detta skede höll vi även samråd med berörda.

När beslut om utformning och kostnad är taget och bygglov erhållits påbörjas skede två. Här görs detaljprojektering och handlingar för upphandling av entreprenör tas fram.

Tidplan

  • Bygglov: besked från Länsstyrelsen juni-september 2023
  • Upphandling / avrop: september-oktober 2023
  • Byggnation: Höst-vår 2023-2024

Tidplanen är baserad på att bygglov och upphandling inte överklagas. Om det överklagas kan tidsplanen behöva ändras.

Bakgrund

I januari 2021 fick förvaltningen för Teknik ett föreläggande från Miljö & Hälsoskydd om att åtgärda bullernivåer från trafik på delar av Söderåleden samt Tölö Ängar.

Föreläggandet för Tölö Ängar vann laga kraft 9 februari 2021, föreläggandet för del av Söderåleden vann laga kraft 27 april 2021. De två projekten drivs som ett projekt och startades efter att båda förelägganden vunnit laga kraft.